2022 08 30 pranešimas visuomenei

Visuomeninė želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija

Asociacija „Išsaugokime Vilniaus medžius“

Pranešimas visuomenei

2022 08 30

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 08 24 patvirtino naujos sudėties patariamąją komisiją želdynų klausimais, o kartu panaikino nuo 2018 m. veikusią Visuomeninę želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją prie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (VMSA).

Savivaldybės skelbime rašoma, kad “medžių likimą mieste lems ir visuomenininkai”: https://vilnius.lt/lt/2022/08/24/medziu-likima-mieste-lems-ir-visuomenininkai/

Tokia antraštė gali sudaryti įspūdį, kad visuomenininkams suteikiama vis daugiau teisių. Iš tiesų yra kiek kitaip. Vilniuje, bent jau iki 2021 m., veikė Visuomeninė želdynų planavimo komisija prie miesto tarybos (pirmininkė J. Gadliauskienė, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/79938950c67a11e583a295d9366c7ab3) bei Visuomeninė želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija prie VMSA (pirmininkas D. Labeckis, https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a5335a60942f11e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=jpvqwpfxv). Pastarosios komisijos išvadą buvo privaloma gauti prieš išduodant leidimą tvarkyti / šalinti želdinius.

Abi komisijas sudarė išimtinai nepriklausomi visuomenės atstovai ir specialistai, tuo tarpu dabar suburtoje komisijoje dominuos su savivaldybe susiję asmenys / organizacijos. Antra vertus, šiai naujajai komisijai paliktas daugiau dekoratyvinis vaidmuo – jos kompetencija susiaurinta (palikta teisė siūlyti kirsti daugiau kaip 10 medžių ar nesiūlyti), o naujieji nuostatai leis VMSA padaliniui savo nuožiūra remtis šios komisijos siūlymais ar nesiremti. Palyginus su ankstesne tvarka, tampa akivaizdu, kad visuomenės įtraukimas į sprendimų priėmimą ne didėja, o mažėja, tuo pačiu galima numatyti, jog mažės skaidrumo ir kontrolės.

Visuomeninei komisijai prie VMSA per kelerius veiklos metus teko vertinti tūkstančius miesto medžių ir kitokių želdinių, kuriuos norėta pašalinti. Dalį pavyko išgelbėti. Taip pat vertinome želdynus – esamus ir naujai projektuojamus parkus, skverus, alėjas, svarstėme gatvių taršos, pievų tvarkymo, želdinių priežiūros, jų apsaugos ir kitus klausimus, tarpininkavome gyventojų konfliktuose dėl želdinių, siūlėme priemones jų prevencijai ir t. t. Komisija pagal galimybes stengėsi atstovauti miestiečių interesus, propaguoti profesionalesnę želdinių priežiūrą ir apsaugą, rūpintis sumedėjusių augalų gerove, ieškojome skirtingas puses tenkinančių ir gamtą tausojančių sprendimų. Detaliau – komisijos protokoluose, kuriuos rasite šioje svetainėje.

Visuomeninė komisija nesulaukdavo atgalinio ryšio iš VMSA, vėliau paaiškėjo, kad į didžiąją dalį komisijos išvadų ir siūlymų neatsižvelgta. Taigi, daugelis medžių, kuriuos siūlėme išsaugoti ir apsaugoti, jau yra prarasti, arba dar bus, nes jie sužaloti neatsakingai tvarkant aplinką: nukapotomis šaknimis ir šakomis, nudžiovinti ledo tirpsmo natrio druskų mišiniais ir kitaip. Pagal iki 2021 m galiojusius LR teisės aktus komisijos išvados buvo privalomojo pobūdžio, tačiau ilgainiui komisija vis dažniau ignoruota, o nuo 2021 m. spalio miesto savivaldybė, remdamasi naujuoju Želdynų įstatymu, padarė visuomeninę komisiją neveiksnią – per pastaruosius 10 mėnesių į komisiją nė karto nesikreipta, tuo pat metu jokių analogiškų komisijų nekurta. Iš esmės tai reiškia, kad medžiai Vilniuje visą šį laiką tvarkomi, pjaunami (dažnai tiesiog žalojami) neatsiklausiant visuomenės – apie priimtus sprendimus vilniečiams pranešama post factum.

Šiuo pranešimu norime informuoti visuomenę, kad Visuomeninė želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija baigia darbą kaip prie savivaldybės veikusi institucija. Taip pat informuojame, kad į naująją komisiją yra įtraukti 3 panaikintos Visuomeninės komisijos nariai, asociacija “Išsaugokime Vilniaus medžius” taip pat turės savo atstovę. Linkime sėkmės naujajai savivaldybės želdynų komisijai, o visus neabejingus kviečiame nenuleisti rankų ir toliau aktyviai dalintis mintimis, klausimais, pasiūlymais dėl želdynų ir rūpintis žaliąja aplinka.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *